Түүхэн товчоо

2011онд Анд Энерги ХХК үүсгэн байгуулагдав.

анд энерги хк

2014 онд Монголын анхны Лед гэрлийн үйлдвэрийг Эрдэнэт хотноо ашиглалтанд оруулав.

Анд Энерги ХК

2017 ҮЦБ-д амжилттай хувьцаа гаргав.

анд энерги ХК

2018-2019 онд Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, оффисийн зориулалт бүхий 3 давхар 1000мкв байрыг ашиглалтанд оруулав.

анд энерги хк
хаах